неділю, 6 жовтня 2013 р.


Чергове зібрання шкільного клубу  підприємництва "Ентерпрайз"  Чортківської гімназії 
відбудеться 24 жовтня 2013 року о 11:15  в кабінеті №2.
Будемо раді вас бачити щовівторка на 8-му уроці.

Не проґавте свій шанс стати частиною тих,хто робить перші кроки для самореалізації

!Сценарій заняття:
1. Вступне повідомлення "Що таке економіка?".
 2. Перегляд мультфільму "Азбука грошей" .
 3. Обговорення.
4. Гра   "Ринок ресурсів".
5. Висновки гри - ознайомлення учнів з основними поняттями теми "Ринок".

СТАТУТ
шкільного клубу  підприємництва
«Ентерпрайз»

             Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Шкільний Клуб Підприємництва, що має назву «Ентерпрайз» - є об’єднанням гімназистів старших класів(8-11) , Чортківської  гімназії  імені Маркіяна Шашкевича.

1.2.Клуб діє з 27 серпня 2013 року на базі Чортківської гімназії імені М.Шашкевича .

1.3. Адреса «Клубу»: вул. Л.Українки, 5. Контактні телефони: 2-16-15;2-16-56;
 індекс: 48500.

1.4.Клуб  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян» , "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом , який затверджується директором гімназії .
1.5. Інформаційним джерелом  про діяльність клубу є блог.
                 
Розділ ІІ  ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ. БЛАГОЧИННІ АКЦІЇ.

2.1. Розвиток та впровадження ідей з екологічного виховання дітей:
  1. створення дитячого еколого-натуралістичного центру;
  2. формування установки на підприємливість для досягнення успіху в майбутньому  бізнесі та професійній кар’єрі;
  3. збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки.

2.2. Клуб буде проводити наступні види діяльності:
-  тематичні екскурсії,екологічні вистави,рейди,ігрові заходи з дошкільнятами та учнями молодшої школи,  навчальні тренінги,  бесіди екологічно-натуралістичного змісту.
- гуртківці  будуть приймати участь у олімпіадах різних рівнів з біології ,географії, економіки та інших дисциплін.
     
    Розділ ІІІ  ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ . ГОЛОВА КЛУБУ.

3.1. Членом Клубу може бути учень 9-11 класів гімназії,який має активне бажання працювати у команді, який розділяє принципи діяльності організації та  приймає участь   хоча б в одній з  форм  діяльності запланованій  в роботі.
Обов’язковою умовою вступу  в клуб є письмова заява та згода  батьків .

3.2.Представником  Клубу в організаціях  державної  влади має бути тільки координатор проекту,  або адміністрація гімназії.

3.3 . Особа ,яка хоче вступити до Клубу подає письмову заяву, яка розглядається членами організації  відкритим  голосуванням, відбір претендентів здійснюється за результатами співбесіди.

3.4. Кожний член Клубу має права та обов’язки :
а) висловлювати  власні думки та ідеї;
б) вносити інформаційні зміни у блог, поповнювати його корисною та цікавою інформацією;
в) відвідувати збори та засідання шкільної академії підприємництва;
г)приймати активну діяльність в усіх сферах життя клубу;
д) обирати та бути обраним на різні посади в Клубі.
є) дотримуватися в роботі даного Статуту;
е)відповідально відноситися до доручених обов’язків;
ж) дотримуватися  командної етики;
з) гідно поводити себе серед членів команди і поза гімназією.

 3.5. Членство припиняється в таких випадках:
а)порушення статуту  Членом  клубу;
б) невиконання обов’язків доручених Члену клубу ;
в) дискредитація клубу не коректною поведінкою;
г) добровільна відмова від Членства(за  сімейними обставинами, переїзд, перехід у інший навчальний заклад).
                     
                                                ГОЛОВА КЛУБУ
 3.6.Головою клубу є виборна особа.

 3.7.Термін строку на виборній посаді 1 рік,за погодженням з дирекцією гімназії.

3.7. Голова Клубу обирається на загальних зборах шляхом голосування.
              
   РОЗДІЛ ІV   ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип , план роботи , звіти  , обрання керівників .

4.1.Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі Члени Клубу.
     Загальні збори є  недійсними , якщо хоча б 30 % Членів Клубу
      є відсутніми на засіданні.

4.2.   Основні види діяльності загальних зборів:

  1.  прийняття рішень ,ухвалення змін в даному Статуті;
  2. визначення напрямків діяльності,прийняття плану роботи, підведення підсумків;
  3. обрання Голови Клубу;
  4. прийняття нових членів;
  5. прийняття рішення про припинення роботи Клубу ;
  6. прийняття рішень , щодо діяльності Клубу.РОЗДІЛ V   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КЛУБУ

     5.1 Засідання та заняття в клубі проводяться в закріпленому кабінеті  №2.          
     5.2. Кабінет обладнано компютерною та мультимедійною технікою , що  дозволяє проводити різноманітні види досліджень та робіт екологічного характеру .  
    
    РОЗДІЛ VІ   ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
            6.1. Від своєї діяльності під час проведення вистав ,   квестів , благочинних ярмарків, зборів вторинної сировини , клуб може отримувати певні грошові надходження(благочинні внески), які будуть використані на благочинну діяльність .  Всі передачі грошових надходжень повинні бути підтвердженні документально. Контроль   здійснює педрада гімназії . Звіт надають куратори клубу.
 Статут затверджено на засіданні педагогічної ради Чортківської гімназії  , від 30.08.13р. , протокол №10 .

         Директор Чортківської гімназії
                ім.М.Шашкевича                                                                                 Каськів М.В.

Логотип шкільного клубу підприємництва "Ентерпрайз"